Administratiekantoor WVS

Kleine ondernemers regelingen

Zorg dat uit een goed bijgehouden agenda of iets dergelijks blijkt hoeveel uur u met uw bedrijf bezig bent geweest.
In het geval van een controle kunt u dan aantonen dat u in aanmerking komt voor de Zelfstandigenaftrek
De belastingdienst stelt hiervoor het urencriterium van minimaal 1225 uren die u feitelijk bezig bent met uw bedrijf.
Hiervoor kunt u ook dit formulier downloaden en gebruiken
De Belastingdienst kent twee soorten van controle / bezoek

1 Boeken onderzoek
Het boekenonderzoek is een controle van uw aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie. Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd. Net als bij een bedrijfsbezoek wordt bij een boekenonderzoek een rapport opgemaakt en krijgt u het openbare deel toegezonden.

2 Startersbezoek

Een medewerker van de Belastingdienst kan een startende ondernemer bezoeken zodra de onderneming een poosje draait. Zo'n eerste bezoek moet u niet zien als een echte controle. Bij zo'n startersbezoek zal de medewerker van de Belastingdienst in de eerste plaats bekijken of uw onderneming wat de belastingen betreft min of meer 'volgens het boekje' draait.

Indien u een VAR in gaat vullen, let dan op het volgende;

Om te bepalen of u ‘ondernemer’ bent, zal de Belastingdienst vooral letten op het feit of u zelfstandig genoeg bent. Met andere woorden: u moet niet (als een werknemer) verplicht zijn om alle aanwijzingen van uw opdrachtgever op te volgen. Deze vraag staat onopvallend op het aanvraagformulier (vraag 3d). Vult u daar ‘ja’ in, dan zal de ambtenaar doorgaans beslissen dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking.
Uiteraard zal uw opdrachtgever wel aangeven wát hij wenst (bijvoorbeeld het schilderen van een huis met de kleur wit en oplevering voor een bepaalde datum), maar dat wordt hier niet bedoeld. Wel of u zelf uw werk mag organiseren, uw gereedschap en technieken kunt kiezen, uw werktijden mag bepalen, et cetera.

Bij vraag 2g wil men weten of u het werk door een ander mag laten uitvoeren. Tip. Het is niet van belang of dit in de praktijk echt gebeurt. Kruis ‘ja’ aan als u het recht heeft iemand anders te sturen. Zo zal het bij schilderwerk de opdrachtgever niet uitmaken wie de kwast hanteert: als het maar netjes gebeurt.

Als u meerdere opdrachtgevers heeft, duidt dat op echt ondernemerschap. Indien u het hele jaar slechts voor één opdrachtgever werkt, is dat een aanwijzing dat sprake is van een dienstbetrekking.

Schat uw verwachte inkomsten niet te laag in. U wordt echt niet onmiddellijk bedolven onder belastingaanslagen indien u aangeeft een omzet op jaarbasis te verwachten van (bijv.) meer dan € 25.000,-. Deze vraag is alleen om te beoordelen of er gesproken kan worden van ‘deelname aan het economisch verkeer’. U moet er (al dan niet op termijn) wel van kunnen leven.

Auto van de zaak.

Voor  de  bestelauto van de zaak geldt in principe ook de bijtelling voor privégebruik. De belastingdienst is er strenger op gaan controleren de laatste tijd. Alleen bij minder als 500 privé gereden km's is er geen bijtelling. Hiervoor is wel een rittenadministratie noodzakelijk.

Om bijtelling en het gedoe met de rittenadministratie te voorkomen zijn er 2 mogelijkheden;
1 verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
2 Indien er meerdere werknemers zijn die met de bestelauto rijden hoeft er geen bijtelling te worden toegepast, maar wel een eindheffing van 300 euro