Eisen waaraan een factuur moet voldoen

 • De benaming is eigenlijk vrij. Bijvoorbeeld; rekening, nota, declaratie, kwitantie, factuur of bon
 • Facturen bonnen enz. moeten altijd opeenvolgend genummerd zijn.
 • Altijd in tweevoud opmaken. Een voor de klant en een (kopie) voor de eigen administratie.
 • De datum van levering of dienst

 •   Van de leverancier of dienstverlener:   Bedrijfsnaam /adres /BTW-nummer  en inschrijvingsnummer KVK 
 •    
 • Van de afnemer / klant; (Bedrijfs)naam en Adres   

 • Omschrijving, hoeveelheid en prijs van het artikel (of dienst) (Bij dienstverlening het tarief en bij uurtarief het aantal gewerkte uren) ook eventueel verleende korting.
 • Het toegepaste BTW-tarief
 • Bij BTW verlegd dient ook het BTW-(identificatie)nummer van de afnemer te worden vermeld.
 • Indien u BTW-plichtig bent, het totaal te betalen bedrag EX BTW + het BTW-bedrag vermelden. (Het bedrag incl. BTW is wel gebruikelijk, maar niet verplicht)
 • Indien u een vrijstelling van BTW hebt of de margeregeling toepast, mag u nooit BTW vermelden.
 • Bij levering aan buitenlandse afnemer met een andere munteenheid bedragen ook vermelden in euro’s
 • Bij vooruitbetaling vermeldt u de datum van die betaling. (Alleen als die afwijkt van de factuurdatum)
 • Wanneer achteraf blijkt dat de factuur niet klopt moet men een nieuwe factuur met de juiste gegevens maken en een creditnota maken voor de "oude". Geen wijzigingen in een "afgegeven" factuur dus!
 • In verband met de EU-wetgeving is er voor bonnen en facturen onder de 100 euro geen verplichtte vermelding van de afnemer meer. Dus bonnen onder de 100 euro (zoals benzinebonnen en  kleine aankoopbonnen) kunnen zo de administratie in. Er is wel een plicht tot bewijs van betaling. Let op; Contante betaling is voor de belastingdienst geen bewijs en daarom  niet aan te raden. Pinnen is en blijft dus de beste optie.