Heeft u een de definitieve aanslag  ontvangen en moet U gaan (terug)betalen?
Zo ja, denk dan ook aan het volgende, wanneer u deze niet ineens kunt betalen.
Men kan in dit geval namelijk altijd uitstel van betaling vragen en een betalingsregeling treffen.
Maar doe het wel zo snel mogelijk met dit formulier bijvoorbeeld.

Indien u het niet eens bent met de bedragen die hierop vermeld zijn, maak dan bezwaar.     
Wist u dat je onderhandse akten, zoals leningen (die dus niet bij een notaris staan geregistreerd) ook bij de belastingdienst kunt laten registreren? Dit voorkomt later wel problemen wanneer er twijfel is ontstaan over het bestaan hiervan op de genoemde datum. (antidateren)
Heeft u een klacht over de belastingdienst en vind u dat u slecht bent behandeld?
Dien dan gewoon een klacht in. 
(Download dit formulier)