Tarieven          exclusief
  BTW
Korting Werkzaamheden
Startende onderneming  eenmalig
€  
50,00 Opzetten administratie zakelijk
Eenmanszaak per uur * 50,00 eerste jaar 15 % Bijhouden gehele administratie zoals ; Kasboek Bankboek
 de diverse grootboeken, aangifte's O.B. en I.B. enz. (volgens afspraak)
Stichtingen /Verenigingen per uur 50,00 (indien niet winstgevend) 10 % Bijhouden gehele administratie  
V.O.F. (vennootschap onder firma) per uur * 50,00 eerste jaar 15 % Bijhouden gehele administratie   aangifte's O.B. en I.B. 
C.V. (commanditaire vennootschap) per uur * 50,00 eerste jaar 15 % Bijhouden gehele administratie   aangifte's O.B. en I.B.
Loonadministratie per uur * 50,00
Kleine B.V. (Besloten Vennootschap) per uur 50,00 eerste jaar 10 % Bijhouden gehele administratie + aangifte's O.B. V.B. en I.B.
Partikulieren per jaar 108,00 Bijvoorbeeld; aangifte inkomstenbelasting en invullen diverse formulieren.
  * Na 1 jaar kunnen er ook vaste bedragen per maand worden afgesproken.