Studeren voor de zaak

Enige tijd geleden was er een extra belastingaftrek voor scholing. Wil dat zeggen dat studeren nu een privé-zaak is, dus dat u geen aftrekbare bedrijfskosten heeft?

Verwarring afschaf scholingsaftrek? Vanaf 1 januari 2004 is de ‘scholingsaftrek’ vervallen. Dit was een extra belastingaftrek (dus naast de gewone kostenaftrek) op de belaste winst. Die extra aftrek werd berekend over de kosten van scholing van uzelf en andere in uw bedrijf werkzame personen.

Wat is nu (nog) aftrekbaar? Stel, u volgt een studie of cursus omdat u dit van belang vindt voor uw bedrijf. U maakt deze kosten dus vanuit een zakelijk oogpunt. (Studie)kosten gemaakt vanuit een zakelijk motief zijn (nog steeds) aftrekbaar van de bedrijfswinst. Bovendien heeft u een aantal andere voordelen:

• u ontloopt de drempel van € 500,-, dat is een aftrekbeperking voor privé-scholingskosten (zie hierna):

• u kunt de BTW op uw studiekosten volledig aftrekken (indien er BTW in rekening is gebracht, vraag om een goede factuur!);

• u kunt alle bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten, boeken, schrijfwaren, examengelden, les- en cursusgelden, etc.) volledig als ondernemingskosten aftrekken.

Wat als het privé-uitgaven zijn? Maakt u studie- of cursuskosten waarvan u het zakelijk motief niet kunt aantonen, zoals bijvoorbeeld het volgen van een duikcursus, dan zijn dit privé-uitgaven.

Misschien tóch nog aftrekbaar! Het kan zijn dat die studiekosten alsnog in aanmerking komen voor belastingaftrek. U krijgt een ‘persoonsgebonden aftrek’ als die kosten aan allerlei voorwaarden voldoen. Belangrijkste is dat de cursus of opleiding wordt gevolgd met het oog op een toekomstig beroep of functie. Let op. U heeft dan wel te maken met een drempel van € 500,-. Dat betekent dat u de eerste € 500,- aan privé-scholingskosten sowieso niet kunt aftrekken.

Als u aannemelijk kunt maken dat de cursus Engels, Frans, Duits, Italiaans, Windows, Excel, etc. nuttig is voor uw bedrijf, dan mag u de kosten gewoon volledig als bedrijfskosten in aftrek brengen. Dat verlicht uw studie wellicht.